ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
1

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงปลานิลท่าจำปี เพื่อสำรวจสอบถามปัญหาและความต้องการเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปปลานิลที่จะดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วยนวัตกรรม ณ กฤษฎาพงษ์ฟาร์ม ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.05.2567
5

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.05.2567
1

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ”อุตสาหกรรมรวมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการแจกจ่ายสารปรับปรุงดินจากกากอุตสาหกรรม (ปุ๋ยหมัก) ให้ประชาชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์และสามารถทำการเกษตรได้อีกครั้ง ณ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตลิ้นจี่ปลอดภัย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03