คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.12.2565
0

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 4 โรงงาน ดังนี้ 1. บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด 2. บริษัท เจพี คอนกรีต ดีเวลอปเม้น จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสร้างเมือง วัสดุ โรงงาน 2 4. บริษัท ฮุ้ยซิง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.12.2565
0

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ตรวจสอบกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบการรับซื้อยางพารา ทำให้มีกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดมลพิษเป็นบริเวณกว้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ไพรสนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.12.2565
0

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณ มีเชื้อ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางกมลพร วงค์จุมปู เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25.11.2565

ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23.11.2565

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มีประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02