คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2565
1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนภูซาง และผังเมืองรวมชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2565
2

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดทีมนักคิด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อระดมความเห็นการเสนอกรอบการพัฒนาจังหวัดพะเยาในด้านท่องเที่ยวและการค้า การลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.06.2565
0

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ผศ.ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้ดำเนินกิจการ โครงการผลิตกัญชากัญชงฯ ร่วมหารือเตรียมการสร้างความร่วมมือด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ผสานกำลังของมหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับการผลิตกัญชา-กัญชงฯ เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาแห่งใหม่ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02