วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และนำข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. โรงน้ำแข็งจุน 2. บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 3. หจก.รัตนานุพัชร 4. หจก.เคพีเอ็ม คอนกรีต 5. บริษัท เต๋อ เยวี๋ยน จำกัด 6. บริษัท บี เค เบสฟู้ดส์ จำกัด 7. โรงบ่มพูนทรัพย์ธัญญกิจ 8. โรงสีพูนทรัพย์ธัญญกิจ 9. โรงสีข้าวทุ่งรวงทอง 10. บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัด 11. หจก.พีโออาร์ ก่อสร้าง 12. โรงแป้งขนมจีนดวงใจ