วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวแสงดาว ปจัญละ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion:OPC) ณ ห้องพุตตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน