วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน