คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 054-449643
โทรสาร : 054-449641
อีเมล : moi_phayao@industry.go.th