คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.08.2564
1

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่ติดตามและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ ห้างหุ้นส่วนจัด สุมาลีพืชไร่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ด้านการบัญชีและการเงิน ใน man - day 2 โดยที่ปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.07.2564
2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ พย 53 - 3/2564 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.07.2564
3

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่ติดตามและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเสริมแกร่ง SMEs โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ หจก. กว๊านอิงโฮมสเตย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ด้านการตลาด Digital marketing ใน man - day 2 โดยที่ปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

12.05.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

07.07.2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1)

02.06.2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02