คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2564
3

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาเหมืองแร่ และชี้แจงการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ซึ่งเป็นรูปแบบ single form ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้รับทราบ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2564
4

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
31.03.2564
2

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02