คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2564
0

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และนำข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1. โรงน้ำแข็งจุน 2. บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 3. หจก.รัตนานุพัชร 4. หจก.เคพีเอ็ม คอนกรีต 5. บริษัท เต๋อ เยวี๋ยน จำกัด 6. บริษัท บี เค เบสฟู้ดส์ จำกัด 7. โรงบ่มพูนทรัพย์ธัญญกิจ 8. โรงสีพูนทรัพย์ธัญญกิจ 9. โรงสีข้าวทุ่งรวงทอง 10. บริษัท ศิริกาญจนาไรซ์มิลล์ จำกัด 11. หจก.พีโออาร์ ก่อสร้าง 12. โรงแป้งขนมจีนดวงใจ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
31.05.2564
7

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 8 ราย เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และนำข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2564
8

นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฎิบัติการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

12.05.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

11.01.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

12.05.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02