ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.02.2567
2

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2567
1

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานอบพืชผลทางการเกษตรและเก็บรักษาลำเลียงพืชในโกดัง ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-มิกซ์ (3259) ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2. บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03